Başkanın Mesajı :

       Sayın Biyoistatistik Ailesi,
24 Nisan 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında dernek yönetim ve denetim kurulları aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.
Yönetim Kurulu                                                                Yönetim Kurulu (yedek)


Prof. Dr. C. Reha ALPAR (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Atilla H. ELHAN (Ankara Ü.)
Prof. Dr. Ersin ÖĞÜŞ (Başkent Ü.)
Prof. Dr Erdem KARABULUT (Hacettepe Ü.)
Doç. Dr. S. Kenan KÖSE   (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR
Doç. Dr. Derya ÖZTUNA
Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Sevilay KARAHAN
Yrd. Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ

Denetim Kurulu Denetim Kurulu (yedek)

Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU
Prof. Dr. Ayşe CANAN YAZICI
Uzm. Mehmet Ali ERSAN

Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mesut AKYOL
Yrd. Doç. Dr. Can ATEŞ

     Yeni yönetim kurulu ilk toplantısını Mayıs ayı içerisinde yapmış olup bu toplantıda oybirliği ile dernek başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Tüm üyelerimize ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma gösterdikleri güven ve anlayış nedeniyle teşekkür ederim.


     Öncelikle, derneğimizin kurucu üyelerinden olan ve kurulduğu günden bugüne kadar dernek başkanlığını büyük özveriyle yürüten, düşünce üreten, dairesinin dernek merkezi olarak kullanılmasına izin veren ve ciddi düzeyde maddi-manevi katkı yapan onursal başkanımız Sayın Prof. Dr. Kadir SÜMBÜLOĞLU hocamıza ve birlikte çalıştığı tüm yönetim kurulu üyeleri ile diğer kurullarda görev alan üyelere saygı ve şükranlarımı sunuyorum.


     Sevgili arkadaşlar,
     Geçen süre içinde biyoistatistik camiası gerek niceliksel gerekse niteliksel açıdan büyük gelişme göstermiştir. Öğretim elemanı sayısındaki artış, yayınlanan kitap-dergi ve makaleler, kurulan yeni anabilim dalları, kongrelerde yapılan sunumların doyuruculuğu, vb. bunun iyi bir kanıtıdır. Ayrıca, biyoistatistik bilim alanında bilim uzmanlığı ve doktora yapmak isteyen öğrenci sayısında da ciddi artışlar olmuştur.


     Bunun yanı sıra, “bu işi biz de yaparız” diyerek bu alanı sıradanlaştırma yaklaşımlarında bulunan ve bu camia ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan birçok şahıs da bu gelişimin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Gelecekte de çıkacaktır. Şunu bilmenizi isterim ki akademik gelişim süreçlerimizi en üstlere taşıyabildiğimiz sürece bu tür yaklaşımlar o kadar azalacaktır.


     Derneğimizin bütçe durumu ile ilgili bilgi verecek olursam, kasamızda şu an çok az miktarda para vardır ve yeni bir dernek merkezi kiralamamız gerekmektedir. Dolayısıyla, üye sayısının artırılması ve bu artırımla birlikte dernek üyeliği ödentisinin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması öncelikli bir görev olarak öne çıkmaktadır. Bu süreci iyi yönetmek için anabilim dalı başkanlarımızın, üyelerimizin ve derneğe yeni üye olacak arkadaşlarımızın katkısına olan gereksinimimiz her günden daha fazladır. Bu ve benzeri sorunları tartışmak, görüşmek ve karara varmak için Ulusal Kongremizin önemli bir fırsat olacağı düşüncesindeyim.


     Bu duygularla, düzenleyeceğimiz 19. Ulusal Biyoistatistik Kongresi’ne hepinizin katılımını bekler, saygılar sunarım.


Prof. Dr. C. Reha ALPAR
Dernek Başkanı