Hedef ve Etkinlik Alanlarımız:

           Biyoistatistik Derneğinin kuruluş amaçları ve çalışma amaçları:

                      a) Üyelerinin haklarını korumak, bilimsel erklerini yükseltmek,

                      b) Ülkemizde hekim ve diğer sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitimine kurslar, seminerler ve toplantılar düzenleyerek katkıda bulunmak ve bilimsel erklerini yükseltmek,

                      c) Yapılacak bilimsel çalışmalara danışmanlık yapmak,

                      d) Bilimsel yayınlar yapmak.