Ödüller ve Burslar :

16. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ
ÖDÜLLER
10-12 EYLÜL 2014 |Manavgat, Antalya

Sözlü Bildiri

Bildiri Adı

Yazarlar

Birinci

RNA-Dizileme Verileri ile Gen Ekspresyonuna Dayalı Sınıflandırmada
Yeni Bir Yaklaşım ve MLSeq R/BIOCONDUCTOR Yazılımı

Gökmen Zararsız, Dinçer Göksülük, Selçuk Korkmaz, Vahap Eldem,
İzzet Paruğ Duru, Turgay Ünver, Ahmet Öztürk

Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

İkinci

Dairesel Veri Analizi ve Hipotez Testleri

Sıddık Keskin,  Yıldırım Demir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Üçüncü

Tobit Regresyon Analizi Ve Sağlık Alanında Bir Uygulama

Özge Pasin, Handan Ankaralı, Şengül Cangür
Düzce Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Poster Bildiri

Bildiri Adı

Yazarlar

Birinci

Bitkilerde Hiperhidrisite Sendromu Üzerinde Anlamlı Genlerin Tespitinde DESeq, edgeR ve limma Testlerinin Uyumunun Değerlendirmesi

Vahap Eldem, Gökmen Zararsız, Yakup Bakır, Turgay Ünver

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü

İkinci

Sağdan Sansürlü Verilerin Parametrik, Yarı Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Mustafa Agah Tekindal, Özlem Güllü, Ayşe Canan Yazıcı, Serdal Kenan Köse,
Beyza Doğanay Erdoğan, Can Ateş, Yasemin Yavuz, Melike Tekindal
Başkent Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Üçüncü

İlk Trimester Tarama Testi Parametrelerine Dayanarak Kötü Gebeliği Tahmin Etmede
C5.0, Random Forests ve k En Yakın Komşu Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması

İmran Kurt Ömürlü, Mehmet Tunç Canda, Mevlüt Türe, Merve Katrancı

Adnan Menderes Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

27th International Biometric Conference
İtalya, Floransa, 6-11 Temmuz 2014

Sözlü Bildiri

Bildiri Adı

Araştırmacılar

Asya Kıtası grubu çalışmaları arasında değerlendirilmiş ve birincilikle ödüllendirilmiştir.

Classification of RNA-seq data via bagging support vector machines

Gökmen Zararsız,
Dinçer Göksülük,
Selçuk Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ
ÖDÜLLER

20-23 Ağustos 2013  |  Didim, Aydın

Sözlü Bildiri

Bildiri Adı

Yazarlar

Birinci

Proportional Odds Regresyon Modeli’nde Uyum İyiliği Testlerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Gözde Ertürk, Yasemin Akşehirli Seyfeli, Gökmen Zararsız, Yaşar Sertdemir, Ferhan Elmalı

İkinci

DNA Mikrodizilim Verileri Üzerinde Genelleştirilmiş Boosted Regresyon Modelleri

Selen Yılmaz Işıkhan, Erdem Karabulut, Reha Alpar
Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Üçüncü

Bookstein Koordinatlarında Referans Landmarkların Değişmesi Durumunda Hotelling T2 Test Sonucundaki Değişimin İncelenmesi

Güven Özkaya, Deniz Sığırlı, İlker Ercan

Uludağ Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Poster Bildiri

Bildiri Adı

Yazarlar

İkinci

Randolph’un Çok Değerlendiricili Bağımsız Marjinal Kappası (Кfree): Fleiss’in Kappa’sına Alternatif Bir Yaklaşım

Sevim Purisa
İstanbul Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı