Tarihçe :

       Biyoistatistik Derneği 1997 yılında kurulmuştur.  Ülkemizde kimi üniversitelerde 1975 yılından beri sağlık bilimleri enstitüleri (YÖK’ten önce sağlık bilimleri fakülteleri idi) bünyesinde biyoistatistik bilim uzmanlığı ve doktora programları bulunmakta, tıp fakültelerinde biyoistatistik dalında doçentlik dalı  olarak bulunmakta fakat tıp fakültelerinde biyoistatistikle ilgili herhangi bir örgütlenme bulunmamakta idi.


       Ülkemiz üniversiteleri tıp fakültelerinde YÖK tarafından 1981 yılında biyoistatistik bilim dalları kurulmuş, 1993 yılından itibaren yine YÖK tarafından anabilim dalına dönüştürülmüştür.